Projektovanie záhrad

 

Proces projektovania záhrad je rozdelený do dvoch častí :

       1. skica                          
       2. spracovanie projektu


1.SKICA

Na prvom stretnutí so zákazníkom sa oboznámime s požiadavkami zákazníka, zdokumentujeme priestor (fotenie, zakreslenie objektov, vonkajších vplyvov...). Rozhovorom sa pokúsime zistiť akým štýlom má byť priestor riešený, akému štýlu je zákazník naklonený. To sa dá vytušiť aj návštevou interiéru, ak je zrealizovaný.
Na druhom stretnutí predstavíme 2 varianty riešenia vo forme ručných skíc (pôdorys a 2 pohľady pre každú variantu), z ktorých sa vyberie jedna.
V prípade nespokojnosti zákazníka s prácou sa od spolupráce odstúpi.

 

2.PROJEKT

Schválenú variantu zákazník pripomienkuje, objasní požiadavky a na základe týchto pripomienok vypracujeme návrh. Po odsúhlasení riešenia s prípadnými menšími zmenami sa pristúpi k vypracovaniu projektu. Ten bude obsahovať osadzovací plán, vytyčovací plán, ručne kreslené pohľady, pri architektonických objektoch vizualizácie. V prípade realizácie záhrady našou firmou sa vypracuje presný rozpočet. V prípade, že realizáciu bude zastrešovať iná firma, vypracuje sa výkaz výmer, na základe ktorých daná realizačná firma dokáže vypracovať svoj rozpočet.

 

V súčasnosti  našu pozornosť zameriavame na projektovanie záhrad vo východoslovenskom regióne v okresoch Prešov, Košice, Bardejov. Vďaka pobočke vo Zvolene sa pôsobnosť firmy postupne rozširuje aj do ďalších regiónov Slovenska.   

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.