Trávny koberec, zakladanie trávnikov

 

Neoddeliteľnou súčasťou a pýchou majiteľov záhrad je krásny zelený trávnik. Je samozrejmé, že zakladaniu trávnikov aj my venujeme veľkú pozornosť.

V závislosti od časových a finančných možností investora vykonávame zakladanie trávnikov výsevom alebo pokládkou trávnatých kobercov. V obidvoch prípadoch je možné dosiahnutie rovnakého efektu – pekný rovnomerne hustý trávnik.

 

Výsev trávnika je lacnejšia, ale časovo náročnejšia alternatíva, preto investor musí byť trpezlivý. Pokládka trávneho koberca je drahšia alternatíva, ale využívať plochu je možné vpodstate okamžite po položení trávnika.

 

Či sa rozhodnete pre výsev trávnika alebo pokládku trávneho koberca, v obidvoch prípadoch je príprava podkladu rovnaká. Dôležité je pozemok zbaviť buriny. Burinu odstraňujeme chemickým roztokom RONDAP, ktorý aplikujme na plochu 2x. Po zničení buriny plochu rotavátorom skypríme, zarovnáme a zvalcujeme. Následne robíme výsev, alebo pokládku trávnatých kobercov. Pod trávnatý koberec  dávame ešte v malej vrstve trávny substrát. V prípade výsevu trávnym substrátom zakrývame semienka trávy. Trávny substrát obsahuje živiny, ktoré sú dôležité pre prvotný rast trávnika. Po vzídení trávnika, alebo prijatí trávneho koberca sa živiny dodávajú v podobe granulovaného hnojiva.

 

Pre výsev trávnika je najideálnejším obdobím september – október. V takom prípade budete mať plnohodnotný trávnik v máji – júni nasledujúci rok. V prípade, že sa výsev zrealizuje v jari, alebo lete, je predpoklad, že trávnik bude schopný odolať záťaži do 2 mesiacov od výsevu.

 

Či sa rozhodnete pre výsev alebo pokládku trávnika k dosiahnutiu žiadaného výsledku je dôležitá pravidelná závlaha. Preto doporučujeme zákazníkom inštaláciu automatického závlahového systému.

 

V súčasnosti  výsev alebo pokládku trávneho koberca realizujeme vo východoslovenskom regióne v okresoch Prešov, Košice, Bardejov. Vďaka pobočke vo Zvolene sa pôsobnosť firmy postupne rozširuje aj do ďalších regiónov Slovenska.   

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.